• Home
  • /
  • Tag Archives:  strava

QOM, QOM kossorna

Stigfinnarturer blir inte alltid fullpottare. I bland blir det mycket dra-cykel-plaska-genom-myr-tur. Så idag. Men å andra sidan vet vi nu vart vi inte ska åka nästa gång. Tanken var bra. Från stugan via skidspåret och stigen mot Bräckvallen. Därifrån ta stigen ned mot Klövsjö byväg. För kan kossor buföras längs med stigen bör vi kunna…