• Home
  • /
  • Category Archives: Cykligt

Turtips mtb- Böleleden

Böleleden är en ny iordningställd 17 km lång vandring och crosscountryled som delvis går efter kyrkvägen mellan Rätan och Böle och delvis efter den gamla huvudleden från södra Hälsingland och följer skoterleder till stor del. Det är varierad terräng och en del dra cykel över myrmark och blöthål. Den är rätt tufft kuperad från början…